۵۰ درصد از اراضی استان زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز شد

۱۲۴ هزار هکتار از اراضی در استان زنجان قابلیت اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار دارد و بیش از ۵۰ درصد از اراضی به این سیستم مجهز شده است. ...