حدود ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان فرسایش دارد

پیام ملّت-رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه حدود ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی سطح استان فرسایش دارد، گفت: میزان فرسایش خاک استان سالانه بین ۱۱ تا ۱۴ تن در هکتار است. ...