تا کنون ۱۹ هزار ۸۳۴ زائر زنجانی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند/ ۳۲ موکب از زنجان در خدمت زائرین خواهند بود

تا امروز ۱۹ هزار و ۸۳۴ نفر متقاضی در سامانه سماح در زنجان ثبت نام کرده اند و امسال ۳۲ موکب در خدمت از زنجان در خدمت زائرین خواهند بود. ...

مرز مهران مرز اصلی زائرین استان زنجان در اربعین حسینی خواهد بود

با توجه به پیشنهادات و مصوبات قبلی مرز اصلی زائرین استان زنجان در اربعین حسینی از کرمانشاه به ایلام تغییر یافته است چرا که حضور عمده مردم در این مرزاست که توسط وزارت کشور هم ابلاغ شده است. ...