۸هزار و ۶۷۸ مورد ازدواج در سال ۱۴۰۰ در زنجان ثبت شده است

تعداد ازدواج های ثبت شده در سال گذشته ۸هزار و ۶۷۸ مورد بود که ۷هزار و ۷۱۳ مورد شهری و ۹۶۵ مورد روستایی است.میانگین سن ازدواج در کشور در بین آقایان ۲۷٫۸ سال و در بین خانم ها ۲۶٫۶ سال است،این رقم در بین آقایان استان زنجان ۲۷٫۴ سال و خانم ها ۲۲٫۶ سال است. ...