۱۶ ساعت مشاوره قبل از ازدواج دستورالعمل جدید اداره ورزش و جوانان استان زنجان برای جوانان /۱۲ مرکز مشاوره در استان خدمات مشاوره ازدواج ارائه می کنند

طبق دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است برای هرنفر ۱۶ ساعت باید آموزش و مشاوره از ازدواج داشته باشیم که عمدتا شامل مشاوره های قبل ازدواج است. پیش بینی شده که طیف های گسترده ای از جوانان از جمله روحانیان، ورزشکاران و جهادگران و سایر جوانان تحت این آموزش های ۱۶ ساعته قرار بگیرند. ...