سنتی بودن نظارت‌ها سبب نیاز به نیروی انسانی بیش‌تر می‌شود

سنتی بودن نظارت‌ها یکی از مشکلات است که سبب می شود تا علاوه بر نیاز به نیروی انسانی بیشتر برای نظارت‌ها، اشتباه و اعمال سلیقگی وجود داشته باشد. ...