کاهش مصرف آب با کمک شرکتهای دانش بنیان عملی می شود/باید از استقرار صنایع پر آب طلب و پر آب بر دردشت های استان جلوگیری شود

یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان در کشاورزی است که حرکت به سمت تولید بهینه و حتی مصرف بهینه منابع آبی را بدنبال خواهد داشت. ...

آغاز به کار جشنواره ملی «آب با نگاهی به آینده»

پیام ملّت-مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان از آغاز به کار جشنواره ملی آب با نگاهی به آینده خبرداد. ...

توزیع عادلانه آب در استان های حوزه قزل اوزن

پیام ملّت- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: منافع و مواضع همه استانهایی که در حوزه رودخانه قزل اوزن هستند در توزیع آب این رودخانه از سوی وزارت نیرو مد نظر است و همه استانها در توزیع عادلانه آب شریک خواهند بود. ...