برنامه ریزی برای ایجاد ۱۶هزار شغل جدید در قزوین

پیام ملّت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ، نرخ بیکاری این استان را ۹.۹دهم درصد اعلام کرد و گفت : ۱۶هزار و ۳۷۵ فرصت شغلی جدید برای سالجاری برنامه ریزی شده است. ...