کشف و ضبط ۷ شی سفالی متعلق به هزاره اول قبل از میلاد در شهرستان خدابنده/هر گونه حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ممنوع است

هفت شی سفالی متعلق به هزاره اول قبل از میلاد در خدابنده در منزل یک قاچاقچی اشیای تاریخی و کشف و ضبط شد. این اشیا شامل ظرف سفالی ۵ عدد خمره و ۲ عدد پیاله سفالی است. ...