اعتصاب تعدادی از واحدهای طلافروشی به خاطر مالیات بر ارزش افزوده

پیام ملت –تعدادی از واحدهای طلافروشی زنجان در پاساژ تهران، بازار و مجتمع تجاری نور در اعتراض به مبالغ بالای مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای آنها اعتصاب کرده و واحدهای خود را تعطیل کردند.  قانون مالیات بر ارزش افزوده، سال ۱۳۸۷ بعد از ماه‌ها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.که طبق این ...