هم غزه، هم لبنان، هم افغان، جانم فدای ایران

در اینکه هیچ تبعه افغانستانی نباید بدون مجوز وارد کشور شود ، باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و یا محترمانه از کشور برود، حرفی نیست؛ولی برخوردهای اخیر با افغانستانی ها بوی نژاد پرستی می داد. ...

محاصره پنجشیرقابل قبول نیست/ فهیم دشتی به شهادت رسید

اخبار منتشر شده در مورد محاصره مردم پنجشیر مایه نگرانی است و باید اصول حقوق بشر دوستانه ذیل حقوق بین الملل در افغانستان و پنجشیر اجرا شود. ...