وزارت نیرو هیچ اقدام موثری برای استان زنجان در خصوص منابع آبی نداشته است/۵۰ روستا در همسایگی سد تالوار تشنه آب است

وزارت نیرو هیچ اقدام موثری برای استان زنجان در خصوص منابع آبی نداشته است، در حالی که اعتبار قابل توجه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای احداث خط انتقال آب از سد تالوار به همدان تخصیص یافته است.در نزدیکی سد تالوار بین ۳۵ تا ۵۰ روستا در طول هفته فقط نیم ساعت آب دارند و در همسایگی سد تشنه آب هستند. ...