در حوزه روابط عمومی استان با مشکلات جدی مواجه نیستیم

پیام ملّت- مدیر کل روابط عمومی استانداری زنجان گفت: در حوزه روابط عمومی بخش دولت دراستان با مشکلات جدی مواجه نیستیم و دلیلش این است که مدیران به این حوزه توجه جدی داشته و از افراد متخصص استفاده کردند. ...