۱۳ محصول از ۱۵ محصول لیست الگوی کشت در زنجان تولید میشود/۲۵ گونه گیاهان دارویی در کشورمی‌تواند جایگزین صادرات نفت شود/۳۵ درصد بهره‌برداران کشاورزی بی سواد مطلق هستند

مشکل کشت گیاهان دارویی در کشور وجود ندارد و ۲۵ گونه از گونه‌های گیاهی کشور کاملا اقتصادی است و می‌تواند جایگزین بخشی از صادرات نفت شود و ثروت ملی ایجاد کند. اما فرایندی که بتواند ماده خام را پردازش و به محصول تبدیل کند وجو ندارد.ماده خام به خارج از کشور رفته و با ۲۰ برابر ارزش افزوده به کشور باز می‌گردد. ...

الگوی کشت پس از ۴۰ سال همچنان بی حاصل است

پیام ملّت- چالش كم آبی، خشكسالی و تغییرات اقلیم ضرورت تغییر الگوی كشت را اجتناب ناپذیر كرده است، الگویی که با ضرر و زیان شدید بر کشاورزان زنجانی، بی حاصل همچنان روی کاغذ جا خوش کرده است. ...