استکبار ستیزی تعطیل بردار نیست / آغاز پویش «امریکا باید از منطقه برود»توسط دانش آموزان

پیام ملّت- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت:با توجه به شرایط پیش آمده خیلی ازبرنامه های خیابانی تعطیل شده امااستکبارستیزی تعطیل بردارنیست و با روش های دیگرکه مقتضای شرایط فعلی است برنامه ها اجرا خواهد شد. ...