تقدیر از شاعر زنجانی در نخستین جشنواره جهانی شعر آئینی

امیر رسولی از شاعران آئینی استان زنجان با شعر «گرفته ما را و دستش گرم» در نخستین جشنواره جهانی شعر آئینی شایسته تقدیر شد. ...