افزایش چهار برابری برداشت زیتون از باغات طارم

فرماندار طارم از افزایش چهار برابری زیتون تولیدی در این شهرستان خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵ هزار تن زیتون از باغات شهرستان برداشت شد و امسال افزایش چهار برابری داشته است. ...