قیام ۱۵ خرداد در ظاهر پایان یک قیام و در واقع آغاز تداوم حرکت انقلاب بود

پیام ملّت-معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: قیام ۱۵ خرداد به ظاهر پایان یک قیام اما درواقع آغازی بر تداوم حرکت انقلاب اسلامی شد که ۱۵سال بعد در ۱۲ بهمن به ثمر نشست. ...