اولویت ما برخورد قاطع با موقوفه خواری است/ قبرستانهای متروکه در حیطه اوقاف است نه شهرداری

اولویت ما برخورد قاطع با موقوفه خواری است و از هیچ تلاشی در رفع تصرفات موقوفات دریغ نخواهیم کرد. برخی مسئولان در خصوص جایگاه وقف سکوت کردند در حالی که حمایت از جایگاه وقف موجب افزایش درآمد موقوفات و افزایش خدمت رسانی به مردم می شود. ...