علی اسماعیلی در آموزش و پرورش ماند/ اکبر اوصالی عضو جدید شورای شهر زنجان شد

شورای شهر زنجان استعفای علی اسماعیلی عضو علی البدل شورای شهر را تصویب کرد و اکبر اوصالی نیز پس از قرائت متن تحلیف، عضو جدید شورای شهر زنجان شد. ...

افزایش تعرفه عوارض شهرداری خلاف منافع مردم است

پیام ملّت-رئیس کمسیون بودجه و امور حقوقی شورای شهر زنجان گفت: افزایش تعرفه های خدمات شهرداری بر خلاف منافع مردم است و باعث رکود ساخت و ساز خواهد شد. ...