خدمات روان شناسی باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد/ لزوم استفاده از روان شناسان در تصمیمات کلان کشور

پیام ملّت-یک متخصص روان شناسی گفت:هنوز هم این تصور وجود دارد که کسی که مشکل و اختلال روانی دارد به روان شناس و مشاور رجوع می کند و متأسفانه این تفکرارتباطی هم به سطح سواد و آگاهی بالا ندارد. ...