افتتاح فاز اول شرکت صنایع شیمیایی اکسیر آسو (تولید اسید سولفونیک)

فاز اول شرکت صنایع شیمیایی اکسیرآسو (تولید اسید سولفونیک) با سرمایه گذاری ۲۰۰میلیارد تومانی و اشتغال ۴۸ نفر و ظرفیت تولید ۲۱۶۰۰ تن در سال در شهرک صنعتی سلطانیه افتتاح شد. ...