اختصاص۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای عمران و آبادانی شهرستان ایجرود

پیام ملّت- فرماندار ایجرود گفت: قریب به ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۹ برای عمران و آبادانی شهرستان ایجرود اختصاص یافت . ...