اختلاف بارش‌ها در زنجان نسبت به بلند مدت ۲۷ درصد کاهش یافت

استان زنجان ۲۲ دی ماه ۴۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت ‌و ۳۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را داشته اما با بارش‌های روز‌های اخیر این میزان نسبت به دوره بلند مدت به ۱۳ درصد و نسبت به سال گذشته به ۵ درصد کاهش یافته است. ...