بارش شدید تگرگ، باران و سیل، خسارات جانی در زنجان نداشت

پیام ملّت- مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت:بارش باران، تگرگ و سیل در ۲۴ ساعت گذشته با وجود خسارت مالی جزئی، خسارت جانی در پی نداشت. ...