وام ۲۴۰ میلیونی برای بازسازی هر اتوبوس اعطا می شود

پیام ملّت-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر استان زنجان از اختصاص وام ۲۴۰ میلیون تومانی برای بازسازی هر اتوبوس خبر داد. ...