پلمپ ۶ باشگاه ورزشی و ۴۸ اخطار به باشگاه داران در روزهای شیوع کرونا

پیام ملّت- معاون ورزش اداره کل ورزش وجوانان استان زنجان گفت: در پی شیوع بیماری کرونا در استان ۶ باشگاه پلمپ شد و ۴۸ مورد از آنها اخطار دریافت کردند. ...