وجود کارخانه چیپر سازی در استان زنجان و بی اطلاعی بسیاری از باغداران

پیام ملّت- باغداران زنجانی سرشاخه های هرس شده درختان را جهت پاکسازی باغ و کاهش آلودگی به آفات و طغیان امراض می سوزانند در صورتی که اگر وجود کارخانه چیپر سازی به درستی اطلاع رسانی شود از این عمل ممانعت به عمل می آید. ...