سرقت از بانک کارگشایی کاملا کذب است /بانک ملی و شعبه کارگشایی هیچ مشکلی در تحویل امانت طلای مشتریان ندارد

پیام ملّت-مدیر امور شعب بانک ملی استان زنجان گفت: بانک ملی و شعبه کارگشایی هیچ مشکلی در تحویل امانت طلای مشتریان نداردو شایعه سرقت از بانک کارگشایی کاملا کذب است و واقعیت ندارد. ...