افتتاح مرکز۱۶۰ تختخوابی آنکولوژی بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان

مرکز ۱۶۰ تختخوابی آنکولوژی مجتمع آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) زنجان باحضور وزیر کشور ، معاون تحقیقات و فناوری و مدیرکل امور خیرین وزارت بهداشت افتتاح شد. ...