۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان زنجان متعلق به بخش خصوصی است

تقریباً می‌توان گفت ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان زنجان متعلق به بخش خصوصی است و بخش دولتی، سرمایه‌گذاری‌هایی انجام نداده و موفقیتی که در حوزه صنعت و معدن مشاهده می‌کنیم، مربوط به تخصص و توانایی مالی و فنی بخش خصوصی است. ...