۳۳ میلیارد تومان هزینه برفروبی زمستانه امسال است/برف فقط زحمت و دردسر نیست/ اجرای جشنواره های برفی در زمستان

باخرید و اجاره ماشین آلات جدید مجموعاً ۱۷۹ دستگاه ماشین آلات برفروبی در زمستان خواهیم داشت. ۳۳ میلیارد تومان هزینه برفروبی زمستانه امسال است که ۵ میلیارد برای تعمیر و نوسازی ماشین آلات و ۲۰ میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات جدید و ۸ میلیارد هم سقف هزینه ماشین آلات استیجاری است که با توجه به کارکرد پرداخت خواهد شد. ...