بخش زنجانِ پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان امسال به اتمام می رسد/ برنامه محور شدن و رشد اقتصادی کشور از مهم دستاوردهای دولت است

پروژه دوخطه کردن راه آهن یکی از پروژه های مهم استان است که با تمام مشکلات مربوط به اعتبار،در هر صورت بخش زنجان امسال تمام خواهد شد گفت: این پروژه ۱۷۳ کیلومتر از قزوین تا زنجان است که به چهار قطعه تقسیم و به ۴ پیمانکار واگذار شده است و عملیات عمرانی قطعه اول ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده است. ...