بزرگترین واحد ذوب بخش خصوصی افتتاح می‌شود

پیام ملّت- رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: تا پایان سال جاری بزرگترین واحد ذوب بخش خصوصی کشور در استان زنجان توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود. ...