روزانه ۱۵ پیکر در بهشت زهرا دفن می شود

مدیرعامل سازمان بهشت‌ زهرای شهرداری زنجان با بیان اینکه دیگر قبور سه‌ طبقه به‌ فروش نمی‌رسد، گفت: خانواده متوفیان در صورت تمایل می‌توانند قبور دو طبقه خریداری کنند. ...