۲۵ درصد بوفه های مدارس استان، استاندارد می باشد

رئیس اداره سلامت وتندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:مواد غذایی که در بوفه های مدارس عرضه می شود، نقش مهمی در حفظ سلامت دانش آموزان داشته،که این در حالی است که تنها 25 درصدبو فه های مدارس ما استاندارد می باشند ...