اختتامیه دومین همایش تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» در زنجان/ گروه نمایشی مسجد حسینیه اعظم زنجان منتخب این دوره

آیین اختتامیه دومین همایش تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» با تجلیل از ۸ گروه‌ نمایشی شرکت کننده در سینما بهمن زنجان برگزار شد. ...