وضعیت ابهر از لحاظ شیوع کرونا مطلوب نیست

پیام ملّت-فرماندار ابهر گفت: عملکرد نقاهتگاه های شهرستان ابهر بسیار خوب بوده است و بیماران کرونایی استقبال بسیار خوبی از نقاهتگاه ها داشته اند. ...