یکی از بزرگترین پروژه درمانی سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور به استان زنجان اختصاص یافت/عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید درمانگاه تامین اجتماعی خدابنده در نیمسال دوم سال جاری آغاز خواهد شد

یکی از بزرگترین پروژه درمانی سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور به استان زنجان اختصاص یافت. پروژه توسعه بیمارستان امید ابهر با اعتبار۹۰ میلیارد تومان و در مساحت تقریبی ۴ هزارو سیصد متر مربع در شهرستان ابهر صورت خواهد گرفت. ...