«بیمارستان های زنجان» ظرفیت پذیرش «بیمار کرونایی» ندارد / وضعیت زنجان بحرانی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: بیمارستان‌های ولی عصر(عج) و آیت الله موسوی شهر زنجان ظرفیتی برای پذیرش بیمار کرونایی ندارند. ...