پایین بودن سطح سواد سلامتی یک خطر محسوب می شود/ ۴میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه بستری هربیمارکرونایی

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: پایین بودن سطح سواد سلامتی در تمام دنیا یک خطر محسوب می شودو هر چقدر سطح سواد سلامت مردم را بالا ببریم می توانیم در هزینه های بیمه و درمان صرفه جویی کنیم. ...