۷۰درصد تخت‌های بیمارستان‌های تامین اجتماعی زنجان به بیماران کرونایی اختصاص دارد

پیام ملّت- مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: بیش از ۷۰درصد تخت‌های بیمارستان‌های تامین اجتماعی هم اکنون در شرایط بحرانی به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. ...