ثبت نام ۵۵ داوطلب انتخابات شورای شهرزنجان تا پایان روز چهارم / ثبت نام ۳ داوطلب زن

پیام ملّت- فرماندار زنجان گفت: ۵۵ نفر تا پایان روز شنبه ۲۳ اسفند ، چهارمین روز ثبت نام داوطلبان برای انتخابات شورای شهر «زنجان ، نیک پی و ارمغانخانه» ثبت نام کردند. ...