واکسن کرونا در مرحله کارآزمایی بالینی به جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری تزریق شد

مرحله کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای کنژوکه ( ایرانی - کوبایی ) با تزریق این واکسن به جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نخستین داوطلب زنجانی دریافت این واکسن، آغاز شد. ...