سریع‌ترین راه برای اشتغال جوانان استفاده از ادبیات نوین در حوزه کسب و کار است

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان گفت: فعالیت مرکز شتابدهی به کسب و کارهای فناورانه علاوه بر کاهش هزینه‌های ایجاد شغل، تحولی در کسب و کارهای نوین به وجود آورده و فرآیند تبدیل ایده تا محصول را در یک اکوسیستم کارآفرینی تکمیل کرده است. ...