زمین مجاور دانشگاه آزاد پارک می‌شود

پیام ملّت - رئیس شورای شهر زنجان گفت: باغ هاشم‌نژاد یعنی زمین مجاور دانشگاه آزاد پارک می‌شود. ...