۵۴۰ هکتار زمین در گرماب مورد اختلاف مالکین و اداره راه و شهرسازی است

پیام ملّت-شهردار گرماب از وجود ۵۴۰ هکتار زمین های اراضی ملی که مورد اختلاف مالکین و اداره راه و شهرسازی است خبر داد و گفت: این مشکل از سال ۹۶ تا کنون وجود دارد. ...