تجمع ۱۳ در «زنجانِ نارنجی» ممنوع شد

فرماندار زنجان گفت : با توجه به اینکه در روز ۱۳ نوروز و روز طبیعت احتمال دارد در مراکز تفریحی و تفرجگاه ها ازدحام ایجاد شود همه پارکها و بوستانها تعطیل خواهد بود و امکان حضور در آنها مقدور نخواهد بود ...