زنجان در «وضعیت قرمز کرونایی» قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: استان زنجان در مرز هشدار کرونایی قرار دارد و بر این اساس مدیران دستگاههای اجرایی در یک آماده باش کامل تمامی امکانات و خدمات و نیروهای انسانی خود را در خدمت پیشگیری و آگاهی بخشی این بیماری خطرناک قرار دهند. ...