فقط صندوق های دارای مجوز و لوگوی شورای زکات مجاز به جمع آوری زکات فطره هستند

طبق مصوبه شورای زکات استان زنجان و الزامات موجود در این بخش صرفا صندوق های دارای مجوز و لوگوی شورای زکات مجاز به جمع آوری زکات فطره هستند و وجوهات زکات فطره جمع آوری شده در روز عید سعید فطر در همان روز به حساب نیازمندان واریز می شود. ...

مصرف زکات فطره برای گذران امور معیشتی فقرا است/ کار جمع آوری زکات با آرم و لوگوی شورای زکات انجام شود

مصرف زکات فطره برای گذران امور معیشتی فقرا است و با وجود فقرا و کسانی که در معیشت خود مشکل دارند، نمیتوان زکات فطره را در خارج از این حوزه مصرف کرد و اولویت هزینه کرد زکات فطره معیشت فقرا و نیازمندان است. ...